Privacyverklaring

Square Tegelwerk, gevestigd aan Eckertstraat 13b, 8263 CB Kampen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.squaretegelwerk.nl
Eckertstraat 13b
8263 CB Kampen
06 – 37 422 631
info@squaretegelwerk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Square Tegelwerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@squaretegelwerk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Square Tegelwerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor de levering/uitvoering van onze producten en/of dienstverlening die u bij ons afneemt

Geautomatiseerde besluitvorming

Square Tegelwerk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Square Tegelwerk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Square Tegelwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Square Tegelwerk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Square Tegelwerk maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken voor analytische of tracking doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Square Tegelwerk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@squaretegelwerk.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Square Tegelwerk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Square Tegelwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@squaretegelwerk.nl.

Wijzigingen

Square Tegelwerk houdt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Versie 1.0 – 2019

Wij bieden:

 • 100% service: we zijn jouw betrouwbare, flexibele en transparante partner in tegelwerk
 • De beste kwaliteit tegels en tegelwerk: eigen inkoop/verkoop en snel inzetbaar team van vakbekwame tegelzetters
 • Begeleiding en uitvoering van gehele proces: van advies tot oplevering
 • Meetrapport: rapportage van geleverd werk, gecontroleerd door uitvoerder
 • Vastgestelde prijs per meter i.p.v. per uur
 • Levering en plaatsing aan nieuwbouw/verbouw woning, appartementen, bedrijfspanden, zorgcomplex en scholen

Contact

Meer weten over onze tegels en tegelzetters? Kom naar onze showroom. De koffie staat klaar!